#Sever 1#Sever 2
Dậy bảo con gái trên giường bằng dương vật khủng

Dậy bảo con gái trên giường bằng dương vật khủng

7.2 5 votes

Nội dung phim

Dậy bảo con gái trên giường bằng dương vật khủng
Có đứa con gái vừa mới lơn nhưng con này khá là bướng mỗi lần mình nói cái gì nó đều phản ứng lại ngay nó cũng muốn thể hiện nó là một người đã lớn đã trưởng thành các bạn ạ và có thể điều đó làm tôi không vui, vì mình là bố nó mình nói nó phải nghe nhưng đây thì khác nó không nghe những điều mà tôi đã nói nó còn cãi lại những lời nói của tôi nữa các bạn ạ tôi cảm thấy không vui một chút nào tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn và có lẽ mình cần phải dậy nó một bài học mới được

Diễn viên tham gia phim